Magyar Tartály Diagnosztikai Laboratórium Kft.

PB – Gáztartályok

Tudjon meg mindent az Ön által használt PB-gáztartályról.

Tájékoztatjuk a felülvizsgálatok jogi szabályozásáról, az időszakos vizsgálatokról és vizsgálati módszerekről.

Ezen kívül további hasznos és letölthető információkat kínálunk.

Általánosságok

Családi házas környezetben az egyéni fogyasztóknál elhelyezett PB-gáztartályok általánosságban a 3 és 5 m3 térfogatú tartályok, de rugalmas telepítésüknek köszönhetően egyre népszerűbbek az 1 m3, úgynevezett „UFO” tartályok is.

Ezek elhelyezésüket és korrózióvédelmi kialakításukat tekintve:

Föld feletti

festett kivitelű tartályok

Földalatti vagy földel takart epoxigyanta bevonatú tartályok

Épület mellett elhelyezett

festett kivitelű tartályok

A fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított PB-gáztartályok hatósági felügyeletét a 11/2022. (I.28.) SZTFH rendelet szerint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) látja el. A rendelet (R.) és a nyomástartó berendezések műszaki-biztonsági szabályzata a PB-gáztartályok rendszeres időközönként elvégzett vizsgálatát írja elő, így PB-gáz feltöltésre a gázszolgáltatók csak érvényes ellenőrzések és vizsgálatok megléte mellett jogosultak.

Vizsgálatok

Az időszakos ellenőrzések és szerkezeti vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a tartály az felülvizsgálat időpontjában, rendeltetésszerű állapotban van-e és feltételezhető-e, hogy a következő időszakos ellenőrzésig – a tervezett üzemmód mellett – ez az állapot nem változik a biztonságot veszélyeztető mértékben.

Üzemeltetői ellenőrzések

Üzemeltetői ellenőrzések műszaki tartalma:

 • Szemrevételezéses vizsgálat
 • Tartály és szerelvényeinek tömörség vizsgálata
 • Biztonsági szelepek ellenőrzése
 • Korróziós állapot és korrózió elleni védelem
 • Kötések és csatlakozások állapota

Az üzemeltető (tulajdonos) az üzemeltetés körülményeit figyelembe véve szükség szerint, de legalább évente köteles ellenőrzést tartani (R.19. §.1.). Az ellenőrzés az edény feltöltése előtt, üzemeltetés közben, illetve karbantartási munkák végzése során is végrehajtható. Az ellenőrzés dokumentálása része a tartály gépkönyvének (R.19. §.5.).

Külső szerkezeti vizsgálatok

Külső szerkezeti vizsgálatok műszaki tartalma:

 • Korróziós állapot, korrózió elleni védelem vizsgálat
 • Üzembe helyezés szerinti állapot vizsgálata
 • Alapozás és alátámasztások vizsgálata
 • Tartály külső megfelelőségének ellenőrzése
 • Biztonsági szelepek működési próbája és beállítása
 • Tartály és szerelvényeinek tömörség vizsgálata
 • Ultrahangos falvastagság vizsgálata
 • Adatok és kísérő dokumentumok vizsgálata


Külső szerkezeti vizsgálatot legalább 5 évenként kell elvégezni (R. 20.§.2.). A ciklusidők naptári évre vonatkoznak és az előző vizsgálat időpontjától számítanak.

Töltse le információs mappánkat a fogyasztóknál elhelyezett PB-Gáztartályok Felülvizsgálatainak Jogi Szabályozásáról

Akusztikus-Emissziós (AE) integritás vizsgálatok

Belső szerkezeti vizsgálatok és szilárdsági nyomáspróbák kiváltására alkalmazott roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárás (R. 20.§.2./ NyBBSz).

A vonatkozó rendelet szerint a külső és belső vizsgálatok ciklusideje 10 év.

Az akusztikus emissziós integritás vizsgálat a nyomástartó edények teljes térfogatában lehetőséget biztosít a belső aktív korrózió és a külső-belső szerkezeti hibák érzékelésére, amelyek akusztikusan aktív és intenzív forrásokat tartalmaznak. Meghatározhatóak olyan, a terhelés által gerjesztett tágulásos hang emissziók, amelyek akár egy kritikus repedés kialakulásának az eredménye is lehet, ugyanakkor lehetőséget biztosít a tartályokban fellépő turbulens szivárgások érzékelésére.

A nyomáspróbával összekötött akusztikus-emissziós vizsgálat elsődleges kiértékelése a mérések helyszínén valós időben történik, a terhelés fázisaiban történő tartályvizsgálati eltérések diagnosztizálásával.

Eltérően a korábbi vizsgálati módszerektől, mint a megbontással járó vizes nyomáspróba és belső szemrevételezés, vagy önmagában kizárólag csak az ultrahangos falvastagságmérés, az akusztikus-emissziós vizsgálat a tartály állapotáról és integritásáról egy minőségi nyilatkozatot ad és garantálja a tovább üzemelés magasabb szintű biztonságát.

Töltse le információs mappánkat a fogyasztóknál elhelyezett PB-Gáztartályok Akusztikus-Emissziós Integritás Vizsgálatairól

Ciklusidők

Ciklusidő a nyomástartó berendezések két egymást követő időszakos ellenőrzése és vizsgálata közötti, évben megadott időtartama.

A cseppfolyós propán-bután gázok és elegyeik tartályainak időszakos vizsgálatai:

 • Üzemeltetői ellenőrzés: legalább 1 évenként
 • Külső szerkezeti vizsgálat: legalább 5 évenként
 • Akusztikus – Emissziós (AE) vizsgálat: legalább 10 évenként

Előírások

Amellett, hogy számos európai-uniós szabvány, közösségi irányelv és hazai jogi szabályozás rendelkezik a tartályokra és a vizsgálatokra vonatkozóan, a legfontosabbak:

 • 9/2001. (IV.5.) GM rendelet
 • 11/2022. (I.28.) SZTFH rendelet
 • 213/2019. (VIII.27.) Korm. rendelet
 • Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági Szabályzata
 • Nyomástartó Berendezés Műszaki Szakbizottság állásfoglalása
 • MSZ EN 12817:2019
 • MSZ EN 12819:2019
 • MSZ EN 13445-5:2021
 • MSZ EN 13554:2011
 • MSZ EN 15856:2010

Vissza, oldal elejére

© 2022 Minden jog fenntartva: MTDL Kft – Kreator