Magyar Tartály Diagnosztikai Laboratórium Kft.

Vizsgálati technológiák

Akusztikus-Emissziós (AE) integritás vizsgálat

SchemaPiezo Az akusztikus-emissziós vizsgálat az anyag viselkedését ellenőrzi folyamatos terhelésnövekedés alatt és a nyomáson tartás fázisában. Nyomásterhelés alatt a hegesztési varrathibák, korrózió, anyagsérülés vagy szivárgások okozhatnak olyan akusztikus-emissziós jeleket, amelyeket grafikusan láthatunk a vizsgáló műszer monitorján. Piezoelektromos érzékelők alakítják elektromos jelekké a regisztrált hanghullámokat és továbbítják a mérőműszer irányába. Hasonlóképpen, a nyomásparamétert digitális nyomástávadó küldi a mérőműszer irányába. A nyomásfokozást a mobil nyomásfokozó rendszerünkön keresztül biztosítjuk a vizsgált tartály töltetének megfelelően.

A PB-gáztartályok időszakos vizsgálataira az akusztikus-emissziós integritás vizsgálatok sorozatméréseit Magyarországon 2001-ben a Műszaki Biztonsági Felügyelet (ma MKEH – Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság) vezette be és az azóta felgyűlt tapasztalatokkal, műszer és szoftver fejlesztésekkel, valamint a rendelkező szabványok, irányelvek és jogszabályi rendeletekkel mára egy elfogadott, több tízezres vizsgálatokkal igazolt hatékony és megbízható vizsgálati módszer.

Vizsgálatokat az MSZ EN 473 szerint tanúsított, tapasztalt szakemberek végzik.

Mint korszerű és hatékony roncsolásmentes vizsgálati módszer, a nyomástartó edények belső szemrevételezéssel és vizes nyomáspróbával végzett hagyományos vizsgálatai helyébe lépett. A módszer alkalmazásának előnye, hogy a nyomáspróba a hasznos töltet leürítése nélkül, saját közeggel is elvégezhető, a terhelés és a szerkezeti változások monitorozással rögzíthető és reprodukálható.

Elmaradnak a tartály leürítésével járó előkészületek, fáklyázás, maradék gáz elengedés, a nagy mennyiségű víz feltöltése és leürítése, tartálytisztítás és nitrogénezés, amely jelentős gazdasági, környezeti és idő ráfordítási megtakarítást eredményez.

A gáznyomásterheléssel összekötött akusztikus-emissziós vizsgálatokat szabadalmaztatott használati mintaoltalom alatt álló műszaki feltételekkel végezzük.

Akusztikus-emisszió vizsgálati monitorozással történik a tartályok aktív korróziós állapotának felmérése és a földalatti tartályok szigetelés alatti korrózió kiszűrése:

Akusztikus-emisszió vizsgálattal selejtezett tartályok kihantolás utáni utóvizsgálattal feltárt szigetelés és korróziós meghibásodásai:

Gömbtartályok nyomásterheléssel és akusztikus-emisszió vizsgálattal végrehajtott szerkezeti vizsgálata:

Tömörségvizsgálat

A szivárgásvizsgálat fontos részét képezi a gáztartályok vizsgálatának. A tömítetlen rendszerből szivárgó gáz több esetben is okozott pusztító robbanást és jellegéből adódóan mérgező, fulladást okozó, gyúlékony vagy robbanó hatása mindenképp veszélyt hordoz.

A tartályok, és szerelvényeik szivárgó gáz ellenőrzését habképző folyadékkal és 1-10000 ppm érzékeny gázdetektorral végezzük.

Szemrevételezéses vizsgálat

A vizuális vizsgálatok továbbra is fontos részét képezik a tartályvizsgálati eljárásainknak. Szerelési hibák, korrózió, alakhibák, burkolat és bevonat hibák, stb. lehet kimutatni látszólag egyszerű módszerrel, amely a szem, a tapasztalat és a tudás. Tapasztalatunk támasztja alá, hogy mély korróziós tartályok üzemlelését sem állítják le addig az üzemeltetők, amíg egy tartályvizsgáló nem vizsgálta meg és nem kérte annak leállítását.

Hagyományos vizes nyomáspróba

Ez a szerkezeti vizsgálat évszázadok óta használatban van és még mindig indokolt.

Számos tartály esetében a legegyszerűbb módja a vizsgálatnak a vízzel történő feltöltése és egy kézi, vagy elektromos szivattyúval elvégzett nyomáspróba.

Ultrahangos falvastagság mérés

Az ultrahangos falvastagság vizsgálat a tartályok egy oldalról hozzáférhető felületéről teszi lehetővé a vizsgálófej alatti maradó falvastagság pontos mérését. A vizsgálat speciálisan erre a célra kifejlesztett műszerrel, festékrétegen keresztül történik.

A mérések pontossága nem haladja meg az 1%-ot, de legalább a +/- 0,1 mm mérési pontosságot.

Rendelet szerinti alkalmazásban a PB-gáztartályok és a légtartályok vizsgálatánál előírt.

Penetrációs vizsgálat

Felületre kifutó repedések, folytonossági hiányok, varrat menti átmenő hibák kimutatására alkalmas vizsgálati módszer. A vizsgálat megfelelő környezeti hőmérsékletet és felület előkészítést igényel.

Biztonsági szelepek vizsgálata és hitelesítése

A biztonsági szelepek a nyomástartó berendezések utolsó biztonsági fokozatát jelentik, ezért olyan állapotban kell lenniük, hogy egy megengedhetetlen túlnyomást akkor is megakadályozhassanak, ha már az összes bekapcsolt szabályzó-, vezérlő- és ellenőrző berendezés felmondta a szolgálatot.

A fogyasztóknál elhelyezett PB-gáztartályok helyszíni vizsgálatainál a biztonsági szelepek működési próbái, beállításai és hitelesítése kalibrált próbapadon történik.

Villámvédelmi felülvizsgálatok műszeres méréssel

A villámvédelmi felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő és célja az adott létesítmény, jelen esetben a különböző helyszínekre telepített földalatti és föld feletti PB-LPG gáztartályok villámvédelmi minősítése.

A nem norma szerinti időszakos felülvizsgálatokat az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet írja elő és ciklusideje 3 év, ugyanakkor minden jelentős funkcióváltás ( tűzvédelmi besorolás változás) és áttelepítés után újra el kell végezni.

Vissza, oldal elejére

© 2022 Minden jog fenntartva: MTDL Kft – Kreator